ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Ενημερώνουμε τους άνεργους ναυτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία του ΓΕΝΕ Πειραιά ότι από Πέμπτη 01/07/2021 ενεργοποιείται για αυτούς η απόδοση δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., η οποία προβλέπεται στο ΦΕΚ 2357 Β΄/ 03-06-2021.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας περιέχονται στο αρχείο που ακολουθεί.

–  Αρχείο word με οδηγίες

–  ΦΕΚ 2357 Β΄/ 03-06-2021

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι άνεργοι ναυτικοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ Πειραιά κι επιθυμούν την εγγραφή τους, προκειμένου να είναι και δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης, παρακαλούμε να ακολουθήσουν πρώτα τις οδηγίες της ανακοίνωσης 20/04/21 στην ιστοσελίδα του ΓΕΝΕ για την έκδοση κάρτας ανεργίας και την εγγραφή στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή καταγραφή των στοιχείων ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των ενδιαφερομένων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  20/04/2021

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας,  οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας, διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία και από την τελευταία τους απόλυση έχει μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο από ένα (1) έτος, καλούνται να αποστείλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΤΑΡΑ 141, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ταχυδρομικα_200421

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ_ ΣΧΕΔΙΟ 1_200421

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ_ ΣΧΕΔΙΟ 2_200421

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 90Α΄/1-5-2020)  όπως αυτή παρατάθηκε με το ΦΕΚ 805 Β΄/01-03-2021 και ισχύει για την καταβολή έκτακτου επιδόματος έως 30/04/2021.

 

Παρουσίες ήδη επιδοτουμένων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά

στα τηλέφωνα 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130

ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epidotisi@generg.gr .

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/03/2021

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας, διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία και από την τελευταία τους απόλυση έχει μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο από ένα (1) έτος, καλούνται να αποστείλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 141, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ταχυδρομικα_090321
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ_ ΣΧΕΔΙΟ 1_090321
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ_ ΣΧΕΔΙΟ 2_090321

Παρουσίες ήδη επιδοτουμένων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130 ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epidotisi@generg.gr .

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/11/2020

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας και διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία , καλούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:
epidotisi@generg.gr
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Παρουσίες ήδη επιδοτουμένων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130.

ΑΙΤΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ MAIL
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, από Δευτέρα 26/10/2020 η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

1. Ναυτολογήσεις 210-4282790, εσωτ. 107,108,109

2. Επιδότηση ανεργίας 210-4282790, εσωτ. 113,114,130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ 21/09/20 ΜΕΧΡΙ 04/10/20 ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2020

 

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.‐Νοταρά 141‐Πειραιάς) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να υπάρχει νομική υποστήριξη στην επεξεργασία και υλοποίηση σειράς θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα.

 

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2019

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.‐Νοταρά 141‐Πειραιάς) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να υπάρχει νομική υποστήριξη στην επεξεργασία και υλοποίηση σειράς θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα.