_

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός μας, η απλοποίηση εύρεσης και αναζήτησης εργασίας για εργοδότες και ναυτικούς.
Καταχωρήστε διαδικτυακά,ταχυδρομικά αλλά και με φυσική παρουσία στα γραφεία μας όλες τις σχετικές αιτήσεις.