ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Ενημερώνουμε τους άνεργους ναυτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία του ΓΕΝΕ Πειραιά ότι από Πέμπτη 01/07/2021 ενεργοποιείται για αυτούς η απόδοση δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., η οποία προβλέπεται στο ΦΕΚ 2357 Β΄/ 03-06-2021.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας περιέχονται στο αρχείο που ακολουθεί.

–  Αρχείο word με οδηγίες

–  ΦΕΚ 2357 Β΄/ 03-06-2021

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι άνεργοι ναυτικοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ Πειραιά κι επιθυμούν την εγγραφή τους, προκειμένου να είναι και δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης, παρακαλούμε να ακολουθήσουν πρώτα τις οδηγίες της ανακοίνωσης 20/04/21 στην ιστοσελίδα του ΓΕΝΕ για την έκδοση κάρτας ανεργίας και την εγγραφή στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή καταγραφή των στοιχείων ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των ενδιαφερομένων.