Ο δικτυακός τόπος generg.gr πέρασε επιτυχώς τον έλεγχο WCAG 2.0 (Level AA)