ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/11/2020

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας και διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία , καλούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:
epidotisi@generg.gr
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Παρουσίες ήδη επιδοτουμένων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130.

ΑΙΤΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ MAIL
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, από Δευτέρα 26/10/2020 η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

1. Ναυτολογήσεις 210-4282790, εσωτ. 107,108,109

2. Επιδότηση ανεργίας 210-4282790, εσωτ. 113,114,130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ 21/09/20 ΜΕΧΡΙ 04/10/20 ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2020

 

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.‐Νοταρά 141‐Πειραιάς) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να υπάρχει νομική υποστήριξη στην επεξεργασία και υλοποίηση σειράς θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα.

 

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2019

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.‐Νοταρά 141‐Πειραιάς) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να υπάρχει νομική υποστήριξη στην επεξεργασία και υλοποίηση σειράς θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα.