ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2020

 

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.‐Νοταρά 141‐Πειραιάς) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να υπάρχει νομική υποστήριξη στην επεξεργασία και υλοποίηση σειράς θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‐ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Αρ. Πρωτ.: 1168                                                                  Πειραιάς  27.01.2020

 

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.‐Νοταρά 141‐Πειραιάς) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να υπάρχει νομική υποστήριξη στην επεξεργασία και υλοποίηση σειράς θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε, μεταξύ άλλων εργασιών, τις κάτωθι:

 

  1. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΓΕΝΕ, τόσο στον τομέα της Ναυτικής Εργασίας, όσο και στον τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης και του Γραφείου Προσωπικού.

 

  1. Υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΕΝΕ, προκειμένου ο φορέας να καταστεί Δικαιούχος δράσεων στα πλαίσια του Επιχ/κού Προγράμματος  περιόδου 2014‐2020.

 

  1. Υποστήριξη του ΓΕΝΕ σε πλήθος θεμάτων που ανακύπτουν σχεδόν καθημερινά στον τομέα της Ναυτεργασίας, λόγω του μεγάλου αριθμού ανέργων που ζητούν βεβαιώσεις ανεργίας για χρήση στην Εφορία, στις ΔΕΚΟ, σε Τράπεζες ή και στα Δικαστήρια. Οι υποθέσεις αυτές σε αρκετές περιπτώσεις χρήζουν νομικής επεξεργασίας και ερμηνείας ως προς τον χειρισμό τους.
  2. Συμμετοχή στα Δ.Σ. του ΓΕΝΕ προκειμένου οι πάσης φύσεως αποφάσεις να είναι απολύτως τεκμηριωμένες από νομικής πλευράς.
  3. Υποστήριξη του Γραφείου Προσωπικού και Διαχείρισης σε ευρύτερα θέματα εργατικού και αστικού δικαίου.
  4. Υποστήριξη του ΓΕΝΕ σε κάθε δικαστική υπόθεση ανακύψει και αντίστοιχη παράσταση στα δικαστήρια.
  5. Σύνταξη εισηγητικών υπομνημάτων επί ερωτημάτων νομικής φύσεως που τίθενται

στο Δ.Σ. ή στον Διευθυντή του ΓΕΝΕ.

  1. ‘Έλεγχος διατάξεων που μνημονεύονται σε αποφάσεις του Δ.Σ. του ΓΕΝΕ.

 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι από της εγκρίσεως της σχετικής       δαπάνης έως την 31.12.2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους από την Τρίτη 28/01/2020  έως την Πέμπτη  06/02/2020 και ώρα 12.00π.μ. είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΓΕΝΕ (Νοταρά 141, Πειραιάς, 3ος όροφος), είτε με e‐mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@generg.gr

 

                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Ε.Ν.Ε.

 

 

                                                       

                                                                    

 

                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ

     ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ  Λ.Σ