ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΕ