ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  20/04/2021

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας,  οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας, διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία και από την τελευταία τους απόλυση έχει μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο από ένα (1) έτος, καλούνται να αποστείλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΤΑΡΑ 141, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ταχυδρομικα_200421

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ_ ΣΧΕΔΙΟ 1_200421

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ_ ΣΧΕΔΙΟ 2_200421

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 90Α΄/1-5-2020)  όπως αυτή παρατάθηκε με το ΦΕΚ 805 Β΄/01-03-2021 και ισχύει για την καταβολή έκτακτου επιδόματος έως 30/04/2021.

 

Παρουσίες ήδη επιδοτουμένων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά

στα τηλέφωνα 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130

ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epidotisi@generg.gr .

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ