ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/03/2021

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας, διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία και από την τελευταία τους απόλυση έχει μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο από ένα (1) έτος, καλούνται να αποστείλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 141, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ταχυδρομικα_090321
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ_ ΣΧΕΔΙΟ 1_090321
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ_ ΣΧΕΔΙΟ 2_090321

Παρουσίες ήδη επιδοτουμένων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130 ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epidotisi@generg.gr .

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ